Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością Studenckiego Koła Akustyków na pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim. Na zebraniu porozmawiamy o planach na działalność SKA. Będzie to okazja do przedstawienia swoich pomysłów, wypełnienia karty członkowskiej i do zapoznania się ze sobą.
Ponadto podczas spotkania Maciej Buszkiewicz zaprezentuje zbudowany przez siebie dyfuzor Schroedera, omówi jego konstrukcję oraz badanie jego właściwości.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 17.10.2016 o godzinie 17.30, na Wydziale Fizyki UAM, w sali nr 101.

Do zobaczenia!

Kochani Akustycy!

Wakacje już minęły. Mamy nadzieję, że udało się Wam wypocząć i naładować akumulatory na kolejny rok nauki. Teraz trzeba się zabrać do roboty... na przykład tej związanej z działalnością w Studenckim Kole Akustyków. W naszych głowach zrodziło się wiele pomysłów, z których każdy jest wart przedyskutowania, a następnie (mamy nadzieję) zrealizowania. Są to m.in. projekty naukowe, konferencje, działania popularyzujące akustykę (na żywo i w Internecie), seminaria oraz luźne dyskusje przy kawce. Już teraz zapraszamy na najbliższe spotkanie. Będzie można na nim sformalizować członkostwo w kole - tj. wypełnić kartę członkowską, przedstawić swoje pomysły na działalność SKA, zgłosić chęć wygłoszenia seminarium, zadać wszelkie nurtujące Was pytania, a przede wszystkim dowiedzieć się, co w SKA piszczy i o co w tym chodzi.

Pozdrawiamy,
Wasz Zarząd

W piątek 20 maja w Instytucie Akustyki UAM odbędą się warsztaty na temat pomiarów akustycznych w pomieszczeniach prowadzone przez członków zaprzyjaźnionego Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej krakowskiej AGH. Zainteresowani będą mieli możliwość aktywnego udziału w pomiarach parametrów akustycznych pomieszczeń,  przedyskutowane zostaną również przykłady przestrzeni charakteryzujących się mało optymalnymi warunkami propagacji dźwięku. Po zakończeniu spotkania planowana jest impreza integracyjna.

Miejsce i termin warsztatów
20 maja 2016 r. (piątek), godz. 15:00
Wydział Fizyki UAM Instytut Akustyki, sala 101

Dodatkowe informacje
https://www.facebook.com/events/1546376879005195/

FB_IMG_1463234046845

ksiegarnia.pwn.pl

Prezentowana rozprawa habilitacyjna to 18 publikacja z serii „Akustyka” Wydawnictwa Naukowego UAM. Z perspektywy studenckiej można ją ocenić jako zwięzłą, treściwą i napisaną intuicyjnym językiem książkę systematyzującą wiedzę nabywaną podczas wykładów z hałasu komunikacyjnego lub ćwiczeń terenowo-laboratoryjnych z akustyki stosowanej. Przeciwko określeniu „skrypt” mógłby jednak zaprotestować chociażby sam autor, ponadto zakres zastosowań wydaje się o wiele większy.
Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. inż. Adama Lipowczana wynika, że publikacja ta może być „przydatnym naukowo i aplikacyjnie opracowaniem” w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na precyzyjnie ukierunkowane strategiczne mapowanie akustyczne stanowiące immanentny składnik lokalnych programów ochrony środowiska przez hałasem. Recenzowaną monografię da się zinterpretować jako propozycję autorskiego modelu prognozowania hałasu zasadzającego się na pomiarze mocy akustycznej ruchomego źródła dźwięku (pojazdy kołowe) wyznaczonej na podstawie długoczasowego monitoringu hałasu drogowego w wybranych punktach. Autor przywołuje i częściowo opiera się na obowiązującym, zgodnym z unijną dyrektywą 2002/49/WE modelu NMPB 96 (wg francuskiej normy XPS 31-133). Książka ta nie stanowi w żadnym wypadku prostego streszczenia wspomnianego modelu, raczej może być uznana za omówienie czynników istotnych mających wpływ na emisję hałasu pojazdów w zależności od warunków technicznych i środowiskowych.
...continue reading

W dniu 26.01.2016 odbyło się seminarium Instytutu Akustyki, w ramach którego referat pt.: ”Modulacja amplitudowa hałasu turbin wiatrowych” wygłosił dr Piotr Kokowski, adiunkt w Zakładzie Akustyki Środowiska.
Fluktuacje zmierzonego skutecznego poziomu ciśnienia akustycznego w pobliżu turbin wiatrowych osiągają wartości między 5 a 7 dB w zależności od pory dnia. W prognozowaniu przyjmuje się jednak średnią wartość 6 dB i to tylko dla pory wieczorno-nocnej w perspektywie średniorocznej. Porę dzienną można pominąć w obliczeniach, gdyż w tym okresie występuje mniejsza wrażliwość na tego typu hałas. Okresowe fluktuacje amplitudy są zaledwie jednym z uciążliwych czynników ogólnie wpływającym na całkowitą dokuczliwość hałasu turbin.

friendly_turbines
Inżynier Budownictwa 09/2014; str. 122

Nawet jeżeli procedura micrositingu [1] uwzględnia szereg parametrów związanych z warunkami wietrznymi planowanej inwestycji z zakresu OZE [2], określa wymogi konstrukcyjne chociażby co do kształtu śmigieł turbiny, to i tak nie jest w stanie przewidzieć chwilowych zmian adwekcji wirowości oraz gradientu cyrkulacji wiatru, które są kluczowe z punktu widzenia intensywności modulacji amplitudowych.
Autor skonstruował teoretyczny model trzech źródeł niekoherentnych emitujących dźwięk bezkierunkowo. ...continue reading

W trakcie ostatniego spotkania poznańskiej sekcji AES (Audio Engineering Society) [1] w Bibliotece Technicznej Politechniki Poznańskiej wystąpiło dwoje prelegentów.

Pierwszy z nich, mgr inż. Robert Kober wygłosił referat pt. Dynamiczne przetwarzanie dźwięku MIDI za pomocą sensorów smartphone’a. Ogólna tematyka koncentrowała się wokół zagadnień interakcji widza ze „sztuką na żywo”, w tym przypadku sztuką muzyczną. Takie podejście do muzyki nie jest nowatorskie, od kilkunastu lat jest ono rozwijane chociażby przez pochodzącą z RPA Cobi van Tonder [2], kompozytorkę instrumentalno-elektronicznej muzyki artystycznej oddziałującej na słuchacza głównie za pomocą interakcji przestrzennych. Takie trójpunktowe współdziałanie koncert – przestrzeń – widz stanowi jedną z możliwych implementacji efektu Augmented Reality rozwijanej na potrzeby rynku technologii mobilnych [3]. Prelegent zademonstrował praktyczne funkcjonowanie programu analizującego ruch ręki trzymającej smartphone’a odtwarzającego muzykę w czasie rzeczywistym. ...continue reading

W dniu 19.01.2016. odbyło się seminarium Instytutu Akustyki, w ramach którego referat pt.: ”Ultradźwiękowe badania stabilności emulsji w otoczeniu cząstek nanomagnetycznych” wygłosił dr hab. Arkadiusz Józefczak, adiunkt w Zakładzie Akustyki Molekularnej.

Referat stanowił podsumowanie zakończonych w październiku 2015 r. badań w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, ponadto rozważania o podobnej tematyce stanowiły przedmiot pracy dyplomowej mgra Roberta Wlazło, absolwenta akustyki UAM.

Prelegent podał podstawowe wiadomości nt. fizykochemii emulsji, m.in. emulsji Pickeringa. Typ ten dobrze nadawał się do badań z udziałem cząstek magnetycznych i ultradźwięków dzięki szczególnym właściwościom micel tworzonych w obrębie tej emulsji. W emulsjach istotna jest frakcja olejowa oraz frakcja rozpuszczalnika, którym najczęściej jest woda. Matematycznie rzecz ujmując mamy do czynienia z układem ciała „nieściśliwego o wysokiej symetrii hamiltonianu” zachowującego afinicznie niezmienniczą energię (Gołubowska 2005:84). W trakcie mieszania obu tych frakcji, w oparciu o zjawisko kawitacji i adekwatnie do intensywności zwilżania, dochodzi do koalescencji kropel oleju, na których brzegach tworzą się jedno- lub  wielokrotne warstwy lipidowe oddziałujące hydrofobowo z rozpuszczalnikiem.

aras_fig2
http://www.hindawi.com/journals/acmp/2015/398219/fig2/

...continue reading

https://amu.edu.pl/content/nadanie-tytulu-doktora-honoris-causa-uam-profesorowi-brianowi-c.j.-mooreowiDnia 9 listopada 2015 roku w Auli im. Lubrańskiego miała miejsce uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Brianowi C.J. Moore'owi, profesorowi percepcji słuchowej Uniwersytetu w Cambridge.

W założonym przez siebie laboratorium badawczym (Hearing Laboratory), profesor zajmuje się zagadnieniami związanymi z percepcją dźwięku przez osoby normalnie słyszące oraz z uszkodzeniami słuchu, czyli holistycznie pojmowaną psychoakustyką oraz psychofizjologią słyszenia. ...continue reading

Po raz kolejny, jak co roku, jako Studenckie Koło Akustyków wzięliśmy udział w organizacji pokazów z zakresu akustyki na XVIII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbył się 15.04.2015 r. także na naszym Wydziale Fizyki UAM.

Odwiedzające nad grupy uczniów głównie ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, mogły na własne uszy przekonać się, czy wysokość dźwięku może wzrastać w nieskończoność (tony Sheparda) oraz samodzielnie ocenić (nie)zawodność współpracy pomiędzy naszym wzrokiem i słuchem (efekt McGurka). Ponadto każdy mógł zobaczyć, a co odważniejszy także samodzielnie wygenerować, dwuwymiarową falę stojącą (figury Chladniego), czy posłuchać koncertu na 4 butelki (rezonatory Helmholtza) i flet z rury PCV. Udało się nam także zadziwić towarzystwo kolczastym jeżem powstającym z cieczy magnetycznej niczym feniks z popiołów.

Kilka zdjęć z wydarzenia

Poniżej prezentujemy listę referatów OSKA 2014 z podziałem na cztery sesje.

 

Sesja 1., sobota, godz. 10:00 – 11:30
AKUSTYCZNE CIEKAWOSTKI

Rozszerzone techniki wokalne
Marta Obrempalska, UAM, Studenckie Koło Akustyków

Akustyczna strona akordeonu
Przemysław Degórski, UAM

Głośnik plazmowy, czyli coś dla miłośników wysokich napięć
Zuzanna Czarnota, UAM

 

Sesja 2., sobota, godz. 12:00 – 13:45
AKUSTYCZNE WNĘTRZE

Materiały konstrukcyjne mebli pasywnych akustycznie – badania i ocena przydatności
Zbigniew Zawierta, SGGW

Uniwersalny ustrój rozpraszający dźwięk
Sławomir Raab, absolwent AGH, Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej

Wpływ doboru punktów pomiarowych na wartości średnie parametrów akustycznych wnętrz
Kinga Frydrych, AGH, Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej

Wpływ temperatury i wilgotności powietrza na chłonność akustyczną komory pogłosowej
Sylwia Bałazy, AGH, Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej

Ustroje akustyczne do badań modelowych w skali
Szymon Dudziński, AGH, Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej

 

Sesja 3., sobota, godz. 16:30 – 18:00
AKUSTYCZNY INSTYTUT AKUSTYKI

Hałas w medycynie
Michalina Wróblewska, UAM, Studenckie Koło Naukowe Fizyków

Dźwięk – odpad czy surowiec?
Jacek Biernacki, UAM, Studenckie Koło Akustyków

Implanty ślimakowe
Katarzyna Kaczmarek, UAM, Studenckie Koło Akustyków

Ultradźwięki w akcji, czyli jak znaleźć coś, czego nie szukasz
Anna Krzyżewska, UAM, Studenckie Koło Akustyków

 

Sesja 4., niedziela, godz. 10:15 – 11:45
AKUSTYCZNY KOMPUTER

Fuzzy logic
Kacper Wojaczek, UAM, Studenckie Koło Akustyków

Jak uciszyć referenta?
Elżbieta Maniakowska, UAM, Studenckie Koło Akustyków

Analiza fal emisji akustycznej metodą fraktali
Beniamin Sawicki, AGH, Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej

Projektowanie filtrów cyfrowych do zastosowań w efektach studyjnych
Piotr Kryger, Politechnika Gdańska