AES Poznań

W trakcie ostatniego spotkania poznańskiej sekcji AES (Audio Engineering Society) [1] w Bibliotece Technicznej Politechniki Poznańskiej wystąpiło dwoje prelegentów.

Pierwszy z nich, mgr inż. Robert Kober wygłosił referat pt. Dynamiczne przetwarzanie dźwięku MIDI za pomocą sensorów smartphone’a. Ogólna tematyka koncentrowała się wokół zagadnień interakcji widza ze „sztuką na żywo”, w tym przypadku sztuką muzyczną. Takie podejście do muzyki nie jest nowatorskie, od kilkunastu lat jest ono rozwijane chociażby przez pochodzącą z RPA Cobi van Tonder [2], kompozytorkę instrumentalno-elektronicznej muzyki artystycznej oddziałującej na słuchacza głównie za pomocą interakcji przestrzennych. Takie trójpunktowe współdziałanie koncert – przestrzeń – widz stanowi jedną z możliwych implementacji efektu Augmented Reality rozwijanej na potrzeby rynku technologii mobilnych [3]. Prelegent zademonstrował praktyczne funkcjonowanie programu analizującego ruch ręki trzymającej smartphone’a odtwarzającego muzykę w czasie rzeczywistym. ...continue reading