Linki

Instytut Akustyki UAM www.ia.amu.edu.pl
Wydział Fizyki UAM www.fizyka.amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza www.amu.edu.pl

Zaprzyjaźnione koła

Studenckie Koło Naukowe Fizyków Fusion, UAM sknf.amu.edu.pl
Koło Naukowe Optyki i Optometrii, UAM www.staff.amu.edu.pl/~knooo/
Koło Matematyczno-Przyrodnicze Studentów UJ  smp.if.uj.edu.pl
Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej, AGH www.knaa.agh.edu.pl

Akustyka

Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Poznański pta.amu.edu.pl/
Polskie Towarzystwo Akustyczne  www.ippt.pan.pl/akustyka/
European Acoustics Association www.euracoustics.org/
Young Acousticians Network www.euracustics.org/activities/yan