Relacja z nadania Profesorowi Brianowi C.J. Moore’owi Doktoratu Honoris Causa UAM

https://amu.edu.pl/content/nadanie-tytulu-doktora-honoris-causa-uam-profesorowi-brianowi-c.j.-mooreowiDnia 9 listopada 2015 roku w Auli im. Lubrańskiego miała miejsce uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Brianowi C.J. Moore'owi, profesorowi percepcji słuchowej Uniwersytetu w Cambridge.

W założonym przez siebie laboratorium badawczym (Hearing Laboratory), profesor zajmuje się zagadnieniami związanymi z percepcją dźwięku przez osoby normalnie słyszące oraz z uszkodzeniami słuchu, czyli holistycznie pojmowaną psychoakustyką oraz psychofizjologią słyszenia. Spektrum jego zainteresowań naukowych jest relatywnie szerokie, co wynika z interdyscyplinarności zjawisk psychoakustycznych. Do najważniejszych osiągnięć uczonego zaliczyć należy: współtworzenie koncepcji i charakterystyki filtrów słuchowych w oparciu o dyskryminację częstotliwości i natężenia dźwięku, opracowanie tzw. szybkiej metody wyznaczania krzywych strojenia czy też wyczerpujące badania nad patofizjologią ucha wewnętrznego i opisanie jednego z typów głuchoty pochodzenia ślimakowego, intuicyjnie zwanego „martwymi regionami” (ang. dead regions).
Prof. Moore prowadząc badania zjawisk zachodzących w trakcie percepcji dźwięków powyżej granicy 5000 Hz opracował autorską metodę dopasowania aparatów słuchowych CAM2B uwzględniającą procesy przetwarzania słuchowego zachodzące przy wyższych częstotliwościach, istotne z punktu widzenia zrozumienia mowy.
Prof. Moore jest autorem ponad 500 publikacji naukowych oraz 16 książek, w tym kultowej wręcz publikacji Introduction to the Psychology of Hearing. Jego zespół badawczy uczestniczy w światowych badaniach zw. z psychoakustyką, współpracuje z międzynarodowymi placówkami naukowymi, w tym z Instytutem Akustyki UAM, którego pracownicy mieli możliwość prowadzenia wspólnych badań, uczestnictwa w stażach naukowych i wymiany doświadczeń.

Uroczystość otworzył Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak, następnie mowy wygłosili Dziekan Wydziału Fizyki prof. dr hab. Antoni Wójcik oraz promotor doktoratu prof. dr hab. Aleksander Sęk. Oprawę muzyczną wydarzenia zagwarantował Chór Akademicki UAM.

Linki zewnętrzne:
hearing.psychol.cam.ac.uk
amu.edu.pl

zdjęcie: amu.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *