Tag Archives: konferencje

W listopadzie w Krakowie odbędzie się jubileuszowa XII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków - coroczne spotkanie studentów fizyki i okolic. OSKNF to przede wszystkim okazja do zaprezentowania swoich zainteresowań naukowych (w formie referatów/plakatów) i usłyszenia o aspektach fizyki, którymi zajmują się inni. Ponadto, ta konferencja stwarza niezwykle przyjazne warunki do poznania innych młodych naukowców i wymiany poglądów z pozostałymi uczestnikami. Kołowiczom, którzy chcieliby wziąć udział w tym wydarzeniu zaleca się rychłe zarejestrowanie się (póki są miejsca) oraz poinformowanie Eli o tym fakcie.

Więcej informacji o XII OSKNFie na stronie internetowej: http://xiiosknf.pl/.